Aanbod

DSC02999A MobileDe begeleiding start meestal met een kennismakingsgesprek. Daarin wordt de hulpvraag en de situatie van het kind of de jongere besproken met ouders en kind. Ook zal worden besproken wat de mogelijkheden zijn voor de begeleiding.

Als de hulpvraag duidelijk is en passend binnen de mogelijkheden van de PMT, dan doet de therapeut een voorstel voor de begeleiding. In de beginfase van het traject heeft de therapeut een uitgebreid intakegesprek met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. Er wordt altijd een vragenlijst door zowel de ouders als de leerkracht  ingevuld.

De begeleiding vindt plaats in een beweegruimte en kan individueel of in groepsverband zijn. Indien nodig/mogelijk is er contact met school (leerkracht, intern begeleider) tijdens de begeleiding.

 

Groepsaanbod (start bij voldoende aanmeldingen):

Na een (kort) individueel traject is het mogelijk om deel te nemen aan een groepstraject met leeftijdsgenoten. Tijdens deze groepsbijeenkomsten wordt in een kleine groep geoefend met nieuwe vaardigheden en ander gedrag om dit ook in een praktijksituatie (school, thuis, sportclub) gemakkelijker te kunnen gebruiken. In de groepsbijeenkomsten wordt gewerkt vanuit thema's zoals: contact maken, contact onderhouden, ontspannen, grenzen herkennen, grenzen aangeven, zelfvertrouwen, initiatief nemen, vertrouwen geven, samenspelen, samenwerken, leiding nemen, rekening houden met anderen, emoties herkennen, emoties uiten.

GroteFoto-8FKTWDOS MobileAanmelden of meer informatie aanvragen kan door middel van het aanmeldformulier op de website of door middel van het inspreken van de voicemail nr. 06-20326490.

Er zal vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden.

 

Vergoeding

De begeleiding wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Mogelijk is een deel van de begeleiding voor eigen kosten. Voor het groepsaanbod geldt een lager tarief dan voor de individuele begeleiding. Zie hiervoor ook het overzicht tarieven & vergoedingen.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates