Aanbod

DSC02999A MobileDe begeleiding start meestal met een kennismakingsgesprek. Daarin wordt de hulpvraag en de situatie van het kind of de jongere besproken met ouders en kind. Ook zal worden besproken wat de mogelijkheden zijn voor de begeleiding.

Als de hulpvraag duidelijk is en passend binnen de mogelijkheden van de PMT, dan doet de therapeut een voorstel voor de begeleiding. Voordat de begeleiding start heeft de therapeut een uitgebreid intakegesprek met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. Als er dan nog onduidelijkheden zijn wordt er soms nog een psychomotorische test afgenomen. Er wordt altijd een vragenlijst door zowel de ouders als de leerkracht  ingevuld.

De begeleiding vindt plaats in een beweegruimte en kan individueel of in groepsverband zijn. Indien mogelijk is er contact met school (leerkracht, intern begeleider) tijdens de begeleiding.

 

Groepsaanbod (start bij voldoende aanmeldingen):

De vriendenclub - Sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6-8 jaar.
Heeft uw kind moeite met samenspelen? In 'De vriendenclub' worden kinderen begeleid in het samenspel en leren kinderen belangrijke sociale vaardigheden. Kinderen leren hun eigen wensen en grenzen te laten horen, maar oefenen ook in het overleggen en rekening houden met de wensen en grenzen van anderen.

Ik en de ander (of 'de ander en ik') - Sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 9-11 jaar.
Samenwerken is niet zo gemakkelijk. Vaak gaat het vanzelf goed, maar wat als een kind zich niet staande kan houden in het samenspel? Heeft hij/zij altijd ruzie en is rekening houden met grenzen van anderen lastig, of trekt het kind zich juist terug in een groep? In dit groepsaanbod worden kinderen geholpen in het samenspel en worden belangrijke sociale vaardigheden geoefend zoals contact maken en onderhouden, grenzen aangeven en het herkennen van grenzen van anderen. Het gaat om de juiste balans tussen opkomen voor jezelf en rekening houden met de ander.

Staan! - Weerbaarheid training voor kinderen van 7-9 jaar.
Stevig in je schoenen staan is zo makkelijk nog niet. Het is belangrijk om van je af te kunnen bijten of jezelf te kunnen laten horen als iemand iets doet wat je niet prettig vindt, maar hoe doe je dat? In de training 'Staan!' leren kinderen het belang van grenzen aangeven en wordt er geoefend met het aangeven van grenzen door middel van lichaamsgerichte en bewegingsgerichte activiteiten.

Boos... - Agressie regulatie training voor kinderen van 7-9 jaar.
Boosheid is niet erg, alleen als het te erg boos is of als het te vaak gebeurt is het lastig voor zowel het kind als zijn omgeving. Meestal is boosheid een manier om te laten zien dat een kind niet lekker in zijn/haar vel zit, dit kan allerlei oorzaken hebben. In de training 'Boos...' leren kinderen boosheid herkennen en worden vaardigheden geoefend om hiermee om te gaan. Binnen deze training is een actieve rol van de ouders ook zeer belangrijk.

Zeker! - Psychomotorische module voor kinderen/jongeren van 10-13 of 14-16 jaar.
Twijfel is goed, maar te veel twijfel zorgt voor spanning, teruggetrokken gedrag, negatieve gedachten, etc. In de training 'Zeker' leer je je eigen kwaliteiten beter kennen, maar leer je ook waar jouw valkuilen liggen. Dit zal je helpen om beter je eigen keuzes te kunnen maken en staande te blijven in stressvolle situaties die je je hele leven nog tegen zal komen.

ART - Agressie regulatie training voor kinderen/jongeren van 10-13 of 14-16 jaar.
Boosheid is goed en nodig in het leven. Het wordt echter lastig als de controle over de boosheid ontbreekt en als je hierdoor dingen doet waar je achteraf spijt van hebt. In de agressie regulatie training leer je spanning en oplopende boosheid te herkennen en te reguleren, dat wil zeggen er tijdig op een goede manier mee om gaan. We gaan ook in op de oorzaken van spanning en boosheid, zodat je uiteindelijk wellicht minder spanning en boosheid opbouwt...

GroteFoto-8FKTWDOS MobileAanmelden of meer informatie aanvragen kan door middel van het aanmeldformulier op de website of door middel van het inspreken van de voicemail nr. 06-20326490.

Er zal vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden.

 

Vergoeding

De begeleiding wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Mogelijk is een deel van de begeleiding voor eigen kosten. Voor het groepsaanbod geldt een lager tarief dan voor de individuele begeleiding. Zie hiervoor ook het overzicht tarieven & vergoedingen.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates