PMT

Kinderen en jongeren zijn continu in ontwikkeling. Veel gaat vanzelf goed, maar er zijn allerlei factoren die ervoor kunnen zorgen dat deze ontwikkeling stagneert of een verkeerde kant op gaat. Soms is het fijn om daarbij een steuntje in de rug te krijgen, om deze ontwikkeling weer op gang te helpen of bij te sturen.

Psychomotorische therapie bij RijkePMT richt zich op de emotionele en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Door middel van bewegen en lichamelijk ervaren in de zaal wordt gewerkt aan een (gedrags)verandering. Het kind wordt zich bewust(er) van het eigen gedrag en de factoren die spanning of stress veroorzaken. PMT vindt altijd plaats in een beweegruimte en kan individueel of in groepsverband plaatsvinden.

De ervaringen uit de zaal worden bij RijkePMT zo veel mogelijk versterkt met visueel materiaal dat thuis en op school kan helpen bij het toepassen van nieuwe vaardigheden in de praktijk. Ouder(s)/verzorger(s) worden actief betrokken bij het traject, zodat zij de ontwikkeling vanuit de PMT thuis kunnen versterken.

Er hoeft geen sprake te zijn van een (psychiatrische) stoornis, maar de therapeut heeft hier wel degelijk kennis van en ervaring mee.

Voorbeelden van hulpvragen:

  • Reguleren van aandacht, gedrag en emoties.
    Ik ben TE vaak, TE snel of TE lang boos, bang, druk (in mijn hoofd) of verdrietig en zou dit graag anders willen. Ik zou wel beter met mijn boosheid om willen leren gaan. Ik heb vaak een vol hoofd. Ik kan niet goed stil zitten en heb daar last van. Ik wil graag beter leren omgaan met kritiek.
  • Zelfvertrouwen / weerbaarheid.
    Ik zou graag vaker mijn eigen keuzes willen maken en zeggen wat ik vind. Ik wil graag beter leren ‘stop’ zeggen als ik iets niet fijn vind. Ik heb last van faalangst, hierdoor kan ik niet laten zien wat ik kan. Ik voel me vaak bang of zenuwachtig en ik zou meer willen durven. Ik ben of word gepest. Ik kan moeilijk ‘nee’ zeggen, daar heb ik last van. Ik denk (te) snel dat ik iets niet kan.
  • Bevorderen van sociale vaardigheden.
    Ik zou graag meer vriendjes willen hebben. Ik zou graag beter contact kunnen maken. Ik zou graag beter kunnen samenwerken en samenspelen. Ik wil graag beter kunnen overleggen. Ik wil anderen graag beter leren begrijpen.

Aanmelden of meer informatie aanvragen kan door middel van het aanmeldformulier op de website of door middel van het inspreken van de voicemail nr. 06-20326490.

Er zal vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden.

PMT

Kinderen en jongeren zijn continu in ontwikkeling. Veel gaat vanzelf goed, maar er zijn allerlei factoren die ervoor kunnen zorgen dat deze ontwikkeling stagneert of een verkeerde kant op gaat. Soms is het fijn om daarbij een steuntje in de rug te krijgen.

Traject

Ieder kind is uniek, elk traject is anders

Het traject start met een kennismakingsgesprek. Daarin wordt de hulpvraag en de situatie van het kind besproken met ouders en kind.

Wie zijn wij

Mijn naam is Martin Rijke, 35 jaar, geboren en getogen in Apeldoorn. Afgestudeerd psychomotorisch therapeut sinds 2009. In 2014 heb ik de master psychomotorische therapie afgerond.

Tarieven en vergoedingen

Wilt u weten of psychomotorische therapie vergoed wordt door uw zorgverzekering vraag dan naar de vergoeding van VAKTHERAPIE (PMT) en noem de verschillende beroepsverenigingen waar wij bij zijn aangesloten (FVB, NVPMT).

Neem contact op