Tarieven en vergoedingen

Zorgverzekeringswet

De PMT wordt door een steeds kleiner aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Zorgverzekeraars zijn steeds meer van mening dat vergoeding van PMT binnen de jeugdwet zou moeten vallen, dus via de jeugd-/sociale teams van de gemeente. Een gemiddeld traject wordt inmiddels nooit meer helemaal vergoed door de zorgverzekeraars, een deel van de behandeling zal dus voor eigen kosten zijn. Wilt u weten of psychomotorische therapie vergoed wordt door uw zorgverzekering vraag dan naar de vergoeding van VAKTHERAPIE (PMT) en noem de verschillende beroepsverenigingen waar wij bij zijn aangesloten (FVB, NVPMT).

U kunt voor een overzicht van de vergoedingen ook kijken op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

Voor de behandelingen krijgt u van ons (digitaal) een nota thuisgestuurd. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden en de reeds door u gedeclareerde zorg kunt u de nota zelf bij uw zorgverzekeraar indienen om in aanmerking te komen voor gedeeltelijke of volledige vergoeding van de gemaakte kosten.

Jeugdwet

Indien u met uw kind of uw gezin hulp krijgt vanuit uw gemeente is er onder bepaalde voorwaarden ook financiering mogelijk vanuit de jeugdwet. Hiervoor neemt u contact op met de contactpersoon van de gemeente voordat het traject start.

Let op: de vergoeding vanuit de gemeente zal eerst moeten worden goedgekeurd voordat we een traject kunnen starten, neem dus tijdig contact op met de gemeente. De gemeente vergoedt een traject namelijk niet met terugwerkende kracht.

Als u vragen heeft over de vergoeding, neem gerust contact met ons op.

UPDATE JUNI 2023: Helaas blijkt dat door een behoorlijke miscommunicatie RijkePMT niet is meegenomen in de nieuwe contracten van de gemeentes IJsselstein, Nieuwegein, Vijfheerenlanden, Lopik en Houten. Waar tot voor kort een nauwe samenwerking was, lijkt er geen mogelijkheid meer te zijn voor samenwerking en kan er vanaf 1 augustus 2023 geen PMT van RijkePMT meer worden gefinancierd vanuit deze gemeentes. Wij betreuren deze situatie, maar op dit moment lijkt er geen oplossing / alternatief.

Absentieregeling

Wanneer u verhinderd bent voor een geplande afspraak dient u deze tenminste 24 uur van te voren af te zeggen, telefonisch of per mail. Indien zonder tijdige afmelding een afspraak niet wordt nagekomen zijn wij genoodzaakt u hiervoor een bedrag van €35,00 in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Overzicht tarieven RijkePMT (vrijgesteld van BTW)

Kennismaking ouder en kind (+/- 45 minuten)  €70 (alleen indien er gestart wordt)
Intake ouders (+/- 45 minuten)  €70
Individuele afspraak PMT of oudergesprek  (+/- 45 minuten)  €70

Bel 06-20326490 voor meer informatie over tarieven en vergoedingen.

KVK nummer
60993588

BTW-nummer:
NL002189852B59

PMT

Kinderen en jongeren zijn continu in ontwikkeling. Veel gaat vanzelf goed, maar er zijn allerlei factoren die ervoor kunnen zorgen dat deze ontwikkeling stagneert of een verkeerde kant op gaat. Soms is het fijn om daarbij een steuntje in de rug te krijgen.

Traject

Ieder kind is uniek, elk traject is anders

Het traject start met een kennismakingsgesprek. Daarin wordt de hulpvraag en de situatie van het kind besproken met ouders en kind.

Wie zijn wij

Mijn naam is Martin Rijke, 35 jaar, geboren en getogen in Apeldoorn. Afgestudeerd psychomotorisch therapeut sinds 2009. In 2014 heb ik de master psychomotorische therapie afgerond.

Tarieven en vergoedingen

Wilt u weten of psychomotorische therapie vergoed wordt door uw zorgverzekering vraag dan naar de vergoeding van VAKTHERAPIE (PMT) en noem de verschillende beroepsverenigingen waar wij bij zijn aangesloten (FVB, NVPMT).

Neem contact op