Wie ben ik?

Mijn naam is Martin Rijke, 35 jaar, geboren en getogen in Apeldoorn. Afgestudeerd psychomotorisch therapeut sinds 2009. In 2014 heb ik de master psychomotorische therapie afgerond.

Naast mijn stages als therapeut met zowel kinderen, jongeren, volwassenen als mensen met een verstandelijke beperking heb ik ook drie zomers in Frankrijk gewerkt in een animatie team. Mijn buitenlandstage heb ik gelopen in Ethiopië.

Van 2010 tot 2016 werkte ik als psychomotorisch therapeut met kinderen en jongeren bij Intraverte (www.intraverte.nl). Sinds 2014 woon ik in IJsselstein en heb ik RijkePMT opgericht. In 2016 heb ik RijkePMT uitgebreid.

Ik heb een fascinatie voor de ontwikkeling van mensen. Je lijf en je hoofd in interactie met anderen. Al vanaf (en voor) de geboorte is een persoon in ontwikkeling en er zijn zo ontzettend veel factoren die daarbij een rol spelen. Als de ontwikkeling van een kind uit balans is, dan is het de kunst om te herkennen waar dit door komt en om dit (zo nodig) zo effectief mogelijk bij te sturen. Dit is een zoektocht voor mij samen met het kind, de ouder en de leerkracht.

Door een stagnatie in de ontwikkeling tijdig te herkennen en effectief bij te sturen, kunnen grotere problemen in de ontwikkeling op latere leeftijd kunnen worden voorkomen.

Vaak is een simpel inzicht in je eigen gedragspatronen of een specifieke vaardigheid voor het omgaan met moeilijke situaties voldoende om weer lekker in je vel te komen. Om dit voor elkaar te krijgen draait het voornamelijk om contact en afstemming op de ander. Daar ligt volgens mij mijn belangrijkste kwaliteit in de behandeling.

Sinds 2016 heb ik de kans gekregen om naast mijn werk als therapeut ook als leerkracht te gaan werken in het basisonderwijs. In 2018 heb ik mijn lesbevoegdheid officieel gehaald. Het werken als leerkracht geeft mij de kans om de ontwikkeling van kinderen (en de betrokkenheid van ouders) op een andere manier dan als therapeut te volgen en te begeleiden. Dit is een enorme aanvulling op mijn professionele kennis en vaardigheden als therapeut en komt daarbij regelmatig goed van pas.

Naast mijn werk hou ik van korfbal, skaten, sporten in de sportschool en zwemmen. Ook geef ik graag korfbal training.

Ik ben lid van de NVPMT en de FVB en sta ingeschreven in het register van de vaktherapeutische beroepen (SRVB).

.

PMT

Kinderen en jongeren zijn continu in ontwikkeling. Veel gaat vanzelf goed, maar er zijn allerlei factoren die ervoor kunnen zorgen dat deze ontwikkeling stagneert of een verkeerde kant op gaat. Soms is het fijn om daarbij een steuntje in de rug te krijgen.

Traject

Ieder kind is uniek, elk traject is anders

Het traject start met een kennismakingsgesprek. Daarin wordt de hulpvraag en de situatie van het kind besproken met ouders en kind.

Wie zijn wij

Mijn naam is Martin Rijke, 35 jaar, geboren en getogen in Apeldoorn. Afgestudeerd psychomotorisch therapeut sinds 2009. In 2014 heb ik de master psychomotorische therapie afgerond.

Tarieven en vergoedingen

Wilt u weten of psychomotorische therapie vergoed wordt door uw zorgverzekering vraag dan naar de vergoeding van VAKTHERAPIE (PMT) en noem de verschillende beroepsverenigingen waar wij bij zijn aangesloten (FVB, NVPMT).

Neem contact op