Tarieven en vergoedingen

De PMT wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Een deel van het traject kan voor eigen kosten zijn. Wilt u weten of psychomotorische therapie vergoed wordt door uw zorgverzekering vraag dan naar de vergoeding van VAKTHERAPIE (PMT) en noem de verschillende beroepsverenigingen waar wij bij zijn aangesloten (FVB, NVPMT, NFG, RBCZ).

U kunt voor een overzicht van de vergoedingen ook kijken op: http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie

Voor de behandelingen krijgt u van ons (digitaal) een nota thuisgestuurd. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden en de reeds door u gedeclareerde zorg kunt u de nota zelf bij uw zorgverzekeraar indienen om in aanmerking te komen voor gedeeltelijke of volledige vergoeding van de gemaakte kosten.

Indien u met uw kind of uw gezin hulp krijgt vanuit uw gemeente is er onder bepaalde voorwaarden ook financiering mogelijk vanuit de jeugdwet. Hiervoor neemt u contact op met de contactpersoon van de gemeente voordat het traject start.

Absentieregeling

Wanneer u verhinderd bent voor een geplande afspraak dient u deze tenminste 24 uur van te voren af te zeggen, telefonisch of per mail. Indien zonder tijdige afmelding een afspraak niet wordt nagekomen zijn wij genoodzaakt u hiervoor een bedrag van €35,00 in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Overzicht tarieven RijkePMT (incl. BTW)

Kennismaking ouder en kind (+/- 45 minuten)
Intake ouders (+/- 45 minuten)
Aanvullend onderzoek (+/- 60 minuten)
Individuele afspraak PMT of oudergesprek (+/- 45 minuten)

€60 (alleen indien er gestart wordt)
€60
€80
€60

Kennismakingsgesprek ouder en kind (+/- 45 minuten) - €60
Intake (+/- 45 minuten) - €60 
Aanvullend onderzoek (+/- 60 minuten) - €80
Individuele afspraak PMT (+/- 45 minuten) - €60

 

Groepsaanbod
Voor het groepsaanbod gelden andere tarieven. Het groepsaanbod heeft een vast tarief voor alle groepsbijeenkomsten. Indien het wenselijk is, kan dit bedrag wel in delen worden gefactureerd. Ondersteunende materialen zijn bij het tarief inbegrepen.

8 bijeenkomsten groepsaanbod: € 240

Bel 06-20326490 voor meer informatie over tarieven en vergoedingen.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates