Traject

 

Ieder kind is uniek, elk traject is anders

Het traject start met een kennismakingsgesprek. Daarin wordt de hulpvraag en de situatie van het kind besproken met ouders en kind. Als de hulpvraag passend is binnen de mogelijkheden van PMT, dan doet de therapeut een voorstel voor een traject. In de beginfase van het traject heeft de therapeut een uitgebreid gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind.

Na 6-8 afspraken wordt het traject geëvalueerd met ouders in de zaal. Vanaf dit punt in het traject verloopt ieder traject anders. Gemiddeld bevat een individueel traject ongeveer 15 afspraken.

Er wordt altijd een vragenlijst door zowel de ouders als de leerkracht ingevuld.

De PMT vindt plaats in een beweegruimte. Indien nodig/mogelijk is er contact met school (leerkracht, intern begeleider) tijdens het PMT traject.

 

 

Aanmelden of meer informatie aanvragen kan door middel van het aanmeldformulier op de website of door middel van het inspreken van de voicemail nr. 06-20326490.

Er zal vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden.

  

Vergoeding

Zorgverzekeringswet

De PMT wordt helaas door steeds minder zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Ook als uw verzekering PMT nog vergoed is er altijd een deel van de kosten voor eigen rekening.

Jeugdwet

Indien u met uw kind of uw gezin hulp krijgt vanuit uw gemeente is er onder bepaalde voorwaarden ook financiering mogelijk vanuit de jeugdwet. Hiervoor neemt u contact op met de contactpersoon van de gemeente voordat het traject start.

Zie hier het actuele overzicht tarieven & vergoedingen.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates