Traject

 

Ieder kind is uniek, elk traject is anders

Het traject start met een kennismakingsgesprek. Daarin wordt de hulpvraag en de situatie van het kind besproken met ouders en kind. Als de hulpvraag passend is binnen de mogelijkheden van PMT, dan doet de therapeut een voorstel voor een traject. In de beginfase van het traject heeft de therapeut een uitgebreid gesprek met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind.

Na 6-8 afspraken wordt het traject geëvalueerd met ouders in de zaal. Vanaf dit punt in het traject verloopt ieder traject anders. Gemiddeld bevat een individueel traject ongeveer 15 afspraken.

Er wordt altijd een vragenlijst door zowel de ouders als de leerkracht ingevuld.

De PMT vindt plaats in een beweegruimte en kan individueel of in groepsverband zijn. Indien nodig/mogelijk is er contact met school (leerkracht, intern begeleider) tijdens het PMT traject.

 

Groepsaanbod (start bij voldoende aanmeldingen):

Na een (kort) individueel traject is het mogelijk om deel te nemen aan een groepstraject met leeftijdsgenoten. Tijdens deze groepsbijeenkomsten wordt in een kleine groep geoefend met nieuwe vaardigheden en ander gedrag om dit ook in een praktijksituatie (school, thuis, sportclub) gemakkelijker te kunnen gebruiken. In de groepsbijeenkomsten wordt gewerkt vanuit thema's zoals: contact maken, contact onderhouden, ontspannen, grenzen herkennen, grenzen aangeven, zelfvertrouwen, initiatief nemen, vertrouwen geven, samenspelen, samenwerken, leiding nemen, rekening houden met anderen, emoties herkennen, emoties uiten.

Aanmelden of meer informatie aanvragen kan door middel van het aanmeldformulier op de website of door middel van het inspreken van de voicemail nr. 06-20326490.

Er zal vervolgens zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden.

  

Vergoeding

Zorgverzekeringswet

De PMT wordt door een aantal zorgverzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Mogelijk is een deel van de kosten voor eigen rekening.

Jeugdwet

Indien u met uw kind of uw gezin hulp krijgt vanuit uw gemeente is er onder bepaalde voorwaarden ook financiering mogelijk vanuit de jeugdwet. Hiervoor neemt u contact op met de contactpersoon van de gemeente voordat het traject start.

Voor het groepsaanbod geldt een lager tarief dan voor de individuele begeleiding. Zie hiervoor ook het overzicht tarieven & vergoedingen.

BIGtheme.net Joomla 3.3 Templates